Norges veterinærhøgskole utdanner veterinærer og dyrepleiere, som skal dekke behovet for veterinære tjenester på ulike områder. Det er bare NVH som har rett til å utdanne veterinærer og dyrepleiere i Norge. NVH tilbyr også PhD studier og kurs i etter- og videreutdanning til veterinærer, dyrepleiere og andre grupper.

NVH har også en omfattende virksomhet innen forskningsformidling, tjenesteoppdrag for det offentlige eller private næringsliv i tillegg til laboratoriedrift, undersøkelse og behandling av dyr. Totalt er det ansatt ca 450 personer ved Norges veterinærhøgskole.

Norges veterinærhøgskole er inndelt i institutter med ansvar for forskning, utvikling og undervisning innen ulike fagområder. Administrasjonen består også av ulike enheter, med bl.a. en studie- og forskningsadministrativ avdeling. Det aller meste av aktiviteten er lokalisert til høgskoleområdet på Adamstuen i Oslo, men det er også virksomheter i Sandnes (småfeforskning) og i Tromsø (arktisk veterinærmedisin). Campus er i Oslo.

Se studenter og ansatte fortelle om studiene ved NVH, og se stemningsfilmen fra skolen.

Bli student ved Norges veterinærhøgskole (pdf)

 

Les mer om: