Øverste Ledelse
Rektor Yngvild Wasteson (Tlf: 22 96 45 01)
Administrerende direktør Birger Kruse (Tlf: 22 96 45 02)
Prorektor
Halvor Hektoen (Tlf: 22 96 45 03)
 
Rektors og direktørs ledergruppe
Rektor
Yngvild Wasteson
Administrerende direktør Birger Kruse
Prorektor Halvor Hektoen
Instituttleder (BasAm) Mona Aleksandersen
Instituttleder (MatInf) Per Einar Granum
Instituttleder (ProdMed) Olav Reksen
Instituttleder (SportFaMed) Ann Margaret Grøndahl
Informasjonssjef Birgitte Bye
 
Direktørs ledergruppe
Administrerende direktør
Birger Kruse
Informasjonssjef Birgitte Bye
Sekretariatsleder Hans Gran
Studiesjef Einar Amundsen (fungerende)
Hovedbibliotekar Anne Cathrine Munthe
Økonomisjef Jan Eskil Aldal
Personalsjef Torborg Storaas
Teknisk sjef Kjetil Oftebro
IT-sjef: Gjermund Holden
Prosjektleder (SEVU) Vibeke Edvardsdal
Kontorsjef (BasAm) Bendt Rimer
Kontorsjef: (SportFaMed) Ronny Reite
Kontorsjef (MatInf) Solfrid Odnes
Kontorsjef (ProdMed) Kim Langberg Kristensen