Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi. Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører. Instituttadministrasjonen ivaretar støttefunksjoner for instituttet innenfor bl.a. personal, økonomistyring, prosjektadministrasjon, kommunikasjon, og annen administrativ drift. Instituttet har nær tilknytning til Senter for mattrygghet og Senter for epidemiologi og biostatistikk.

Ledergruppen ved instituttet består av instituttleder, seksjonsledere og kontorsjef:
Instituttleder: Per Einar Granum
Kontorsjef: Solfrid Odnes
Seksjon for farmakologi og toksikologi: Tor Einar Horsberg
Seksjon for mattrygghet: Liv Marit Rørvik
Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi: Anne Storset
Gå til ansattsøk

 

Seksjon for farmakologi og toksikologi

Seksjon for farmakologi og toksikologi har ansvaret for NVHs undervisning i farmakologi og toksikologi. Undervisningen skal gi studentene et grunnlag for riktig forskrivning og bruk av legemidler til behandling av dyr og gi studentene et godt grunnlag for å forstå fremmedstoffers (inkludert legemidlers) mulige uheldige virkninger på dyr og miljø. Seksjonens forskning er konsentrert om følgende områder: 1) Bruk av legemidler til oppdrettsfisk, 2) Smertestillende midler og anestesimidler 3) Dyrevelferd med fokus på smertepersepsjon 4) Miljøgifters spredning og effekter.

Seksjon for mattrygghet

Seksjon for mattrygghet har ansvaret for NVHs undervisning i mattrygghet, som er en viktig del av fagområdet veterinær samfunnsmedisin. Seksjonens forskning er konsentrert om følgende områder: 1) Mekanismer bak matforgiftning forårsaket av bakterier, og toksiner produsert av disse. Det legges spesielt vekt på interaksjoner mellom bakterier/toksiner og verten, og på zoonotiske bakterier (patogene bakterier som kan overføres mellom dyr og mennesker). 2) Epidemiologiske undersøkelser rundt zoonotiske agens tidlig i den animale næringskjeden (pre-harvest). 3) Forskning på metoder for påvisning av algetoksiner og toksikologiske studier av disse toksinene. 4) Innen toksikologi forskes det innen området kreft og mat, med spesiell vekt på mekanismer ved utvikling av kreft. Seksjonen har også bl.a. referanse- og forvaltningsstøttefunksjoner for Mattilsynet.

Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi

Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi driver forskning og undervisning knyttet til veterinær mikrobiologi, utvikling av sykdom og mattrygghet. Seksjonen har blokklederansvar for undervisningen i fagene Allmenn sykdomslære og Infeksjonslære. Viktige forskningsområder er patogenitetsfaktorer og antibiotikasresistens hos fiskepatogene bakterier, karakterisering av fiskepatogene virus og deres virulensegenskaper, NK celler og medfødt immunitet, og egenskaper ved vannbårne humanpatogene virus og parasitter. Seksjonen driver også parasittologisk og bakteriologisk diagnostikk.