Stortinget besluttet i januar 2008 at Norges veterinærhøgskole (NVH), og Veterinærinstituttet (VI), skal samlokaliseres med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås (UMB).

Les mer om det nye universitetet på www.lifesciences.no eller om byggeprosjektet på Statsbyggs nettsider.